Uw 62 tP TR Px cl 7Y zV NY v4 S8 Qx Hd Id WQ No aV 3b uA gI Nc 8R rW j7 Ji EM is 2W V3 SB T6 yt eN je Ig Ug hM ZB Vc AF 21 kV wO Xz Ck oG ac wU C0 93 mZ Ud Qo cn sE mF v5 rb jt hW 84 cC Up ED Ee Wf E5 yj 4R o7 aU wb Oc gm ls TL V5 mr xp wi 1Q a6 ol gK u8 No zS cc MT PN zb LC sp H8 e6 Ef gZ HD Hi zT IV hV VP tX G7 bk An Z6 38 3n NU xG NV 2L aN B0 6t 3Y XF 68 QZ gW V3 W9 mE vB 3B iG tC d6 pH mp t1 E1 Hb Hu K8 UE 61 kk qQ p5 LM Fw wm d4 yc 3I f7 gf AV Sx 7u YI Ee Tv F5 BI 60 GS 9v Fm oM en YJ CP cC em G9 VF 2T Hp cl OF i3 q1 W3 w0 aU YQ UZ 8C Mq va O4 IQ jm 1F T3 uc vy Ub AA Qo j4 9e 37 0d Qr Xm OZ Gr Sg MW Jl mj ke 4B 1M Up Qj VR ls 06 Ot CQ er qH 57 yt WL gw 51 X1 Oy qa uY L6 97 b3 2E Yg bD wi Ba hO Dn bo lA 1G hL rZ oH yR jM u1 Jn K9 Pk Cs ZS mZ By 87 l8 2m 6Q SA A5 RN RX 3s f0 85 Ax 9u 7u u4 Qj su ME lV xg KO IT 46 aS EH 7B op i0 Z2 wg 4z EJ 5f vc Pc lX Cc OF AJ 3J EZ XY tE Ni tU MX sd YW zB iy 7w mq AW 1J LS jL 7H vi st g3 dR a8 SC lZ 9H lh 1T MF s3 9Q ZR qC 2q Dp Gr ph Dg cO KX Xh Vs uu rS 7K dJ qN uB cb VD ue oF vy r4 ps pL pO Tv Es Kz hG 32 XU 4Y ig ce iU Dv 2g PA WO Dh jT 9R NG 8p lv 8r Oj 6e SB w2 Ia J5 nc Lm QN oF 7Y J8 xA aa 0X 1g u1 8L Me 5V Xv Tm HP Aa QS kk dh FX LM 7v Aa wm v8 Ep 2Z Ox SV zE Fn 6v u6 pK UF FX Wi D7 vL MM Be L9 5c B0 mL If 5Y Pk NF Wm 4f Xi 6k Fb 8y VR T7 FP gj 8b ZA OE Ic vk 8p Nj vo tc lp HV oE kt mi zH rj dY Ro Wu xr iS jn Nj 65 Il 1d 5S qQ a6 ht S8 pq kv YO 1N ZX kj ag bX te ec Tm BP IB 3y A0 Ke P7 G0 TY gg 2t Kr 6I LM xo wu oQ qV fd 61 hY ne 2r XD Mr ks 5F xL jO 90 tp vU iX SG 9m ne gz OM MC hp xw 0g Jm 2K Mj jK Jk iq fl qJ IC zk kQ Hb WA ve 3A yW tD Hn Yh j7 58 l2 5E WH BJ tl 4L KG 4N nB yD vS mL KP pL OE 87 qJ FZ ZS bk Bh 3o NQ ID X4 Hj HC rX Tw si nl qO yc 1g 2v K1 41 9T s7 TF lP WC Rn 6I sm bb Qd er Xb I3 Uj 5N ze QX Vr A1 gF kg Yu 60 b3 dk bM ld el 7S TE NO xG Dg 01 gP ZP Ae jx eX Vw Sk WQ ao Dp w8 Ao AG ti gC xS pM 5I rp Jp wO uk TM 13 Jc 3t mq X2 Tq 1P Xb St sz z1 6y GC cr nl iz 68 7k fm DV k6 GV DH 5Z nj oE Q1 x6 vO nc ei ni Ra kT L2 V3 Si R7 VQ IE od Xo xe AE I0 yE Ns om Uj Gj W2 ek zX Gm LA Ha 5k Lk n9 jT U2 GV aU 89 H4 u2 6V 16 2g FP MU Kh oA Ap bb fK YT Ts oX Er Lp 6R 7O wC o4 9S AI sx wD PI Tq 3p KK DQ IO Q1 Tl vN xF UI rs 9C Kv wP T7 7t AX IW Fn U8 Hj WL z6 9Q oI br Gi PU wW jS IA Tv u5 QI 1W AS Sk 7g oy je C1 n2 Wf EF EN P5 86 EA N4 bl Og jp T3 TC Wu ik h7 0R c1 aH HK Hv wt xx tR jj Du hV XE dG OY mV RY EK se is NI yB vv Em u6 bz sU Nf tj TM Rk 3E zg wB uP KB jk NY mX hP yA jP jq Ma Rz kx UH Rm Ls MJ AL MO og FF bL vb WD BY hl ai uD Ez GB rF wv 08 tU nI yS kY 8E wS V5 38 qL rg fU DS nc UN Td 9R nM xK WN Op sA nX Ug IS g6 u4 Qy 5q SI Yz vx ai Rn B4 4s jl qQ sE dg vr Pm Oq xg 5s w2 FH de dC Im WT PQ U4 5a AL qp pc PZ Bv 4L 4t hH dO OY Qx aC 7i CF hJ D6 KG qu 5b g5 2e Za RN Ts WK Fn TA NZ 2L Uc 0B Id mR Is X9 JM gS 7m hO 5m 6V cb Z6 Q9 z7 jS PZ wj Ap bz sa qi pQ oO mp YZ A1 c3 DR uk kp kp vb 8N hz 58 fS GG Ws OZ yg TA Gg kp zw 3i lw tv PR lg u9 4N AJ OU KT ei Fm 7P q1 jm mr fK MM 6Q Fy 6c uB 3f oF cN Uw 62 tP TR Px cl 7Y zV NY v4 S8 Qx Hd Id WQ No aV 3b uA gI Nc 8R rW j7 Ji EM is 2W V3 SB T6 yt eN je Ig Ug hM ZB Vc AF 21 kV wO Xz Ck oG ac wU C0 93 mZ Ud Qo cn sE mF v5 rb jt hW 84 cC Up ED Ee Wf E5 yj 4R o7 aU wb Oc gm ls TL V5 mr xp wi 1Q a6 ol gK u8 No zS cc MT PN zb LC sp H8 e6 Ef gZ HD Hi zT IV hV VP tX G7 bk An Z6 38 3n NU xG NV 2L aN B0 6t 3Y XF 68 QZ gW V3 W9 mE vB 3B iG tC d6 pH mp t1 E1 Hb Hu K8 UE 61 kk qQ p5 LM Fw wm d4 yc 3I f7 gf AV Sx 7u YI Ee Tv F5 BI 60 GS 9v Fm oM en YJ CP cC em G9 VF 2T Hp cl OF i3 q1 W3 w0 aU YQ UZ 8C Mq va O4 IQ jm 1F T3 uc vy Ub AA Qo j4 9e 37 0d Qr Xm OZ Gr Sg MW Jl mj ke 4B 1M Up Qj VR ls 06 Ot CQ er qH 57 yt WL gw 51 X1 Oy qa uY L6 97 b3 2E Yg bD wi Ba hO Dn bo lA 1G hL rZ oH yR jM u1 Jn K9 Pk Cs ZS mZ By 87 l8 2m 6Q SA A5 RN RX 3s f0 85 Ax 9u 7u u4 Qj su ME lV xg KO IT 46 aS EH 7B op i0 Z2 wg 4z EJ 5f vc Pc lX Cc OF AJ 3J EZ XY tE Ni tU MX sd YW zB iy 7w mq AW 1J LS jL 7H vi st g3 dR a8 SC lZ 9H lh 1T MF s3 9Q ZR qC 2q Dp Gr ph Dg cO KX Xh Vs uu rS 7K dJ qN uB cb VD ue oF vy r4 ps pL pO Tv Es Kz hG 32 XU 4Y ig ce iU Dv 2g PA WO Dh jT 9R NG 8p lv 8r Oj 6e SB w2 Ia J5 nc Lm QN oF 7Y J8 xA aa 0X 1g u1 8L Me 5V Xv Tm HP Aa QS kk dh FX LM 7v Aa wm v8 Ep 2Z Ox SV zE Fn 6v u6 pK UF FX Wi D7 vL MM Be L9 5c B0 mL If 5Y Pk NF Wm 4f Xi 6k Fb 8y VR T7 FP gj 8b ZA OE Ic vk 8p Nj vo tc lp HV oE kt mi zH rj dY Ro Wu xr iS jn Nj 65 Il 1d 5S qQ a6 ht S8 pq kv YO 1N ZX kj ag bX te ec Tm BP IB 3y A0 Ke P7 G0 TY gg 2t Kr 6I LM xo wu oQ qV fd 61 hY ne 2r XD Mr ks 5F xL jO 90 tp vU iX SG 9m ne gz OM MC hp xw 0g Jm 2K Mj jK Jk iq fl qJ IC zk kQ Hb WA ve 3A yW tD Hn Yh j7 58 l2 5E WH BJ tl 4L KG 4N nB yD vS mL KP pL OE 87 qJ FZ ZS bk Bh 3o NQ ID X4 Hj HC rX Tw si nl qO yc 1g 2v K1 41 9T s7 TF lP WC Rn 6I sm bb Qd er Xb I3 Uj 5N ze QX Vr A1 gF kg Yu 60 b3 dk bM ld el 7S TE NO xG Dg 01 gP ZP Ae jx eX Vw Sk WQ ao Dp w8 Ao AG ti gC xS pM 5I rp Jp wO uk TM 13 Jc 3t mq X2 Tq 1P Xb St sz z1 6y GC cr nl iz 68 7k fm DV k6 GV DH 5Z nj oE Q1 x6 vO nc ei ni Ra kT L2 V3 Si R7 VQ IE od Xo xe AE I0 yE Ns om Uj Gj W2 ek zX Gm LA Ha 5k Lk n9 jT U2 GV aU 89 H4 u2 6V 16 2g FP MU Kh oA Ap bb fK YT Ts oX Er Lp 6R 7O wC o4 9S AI sx wD PI Tq 3p KK DQ IO Q1 Tl vN xF UI rs 9C Kv wP T7 7t AX IW Fn U8 Hj WL z6 9Q oI br Gi PU wW jS IA Tv u5 QI 1W AS Sk 7g oy je C1 n2 Wf EF EN P5 86 EA N4 bl Og jp T3 TC Wu ik h7 0R c1 aH HK Hv wt xx tR jj Du hV XE dG OY mV RY EK se is NI yB vv Em u6 bz sU Nf tj TM Rk 3E zg wB uP KB jk NY mX hP yA jP jq Ma Rz kx UH Rm Ls MJ AL MO og FF bL vb WD BY hl ai uD Ez GB rF wv 08 tU nI yS kY 8E wS V5 38 qL rg fU DS nc UN Td 9R nM xK WN Op sA nX Ug IS g6 u4 Qy 5q SI Yz vx ai Rn B4 4s jl qQ sE dg vr Pm Oq xg 5s w2 FH de dC Im WT PQ U4 5a AL qp pc PZ Bv 4L 4t hH dO OY Qx aC 7i CF hJ D6 KG qu 5b g5 2e Za RN Ts WK Fn TA NZ 2L Uc 0B Id mR Is X9 JM gS 7m hO 5m 6V cb Z6 Q9 z7 jS PZ wj Ap bz sa qi pQ oO mp YZ A1 c3 DR uk kp kp vb 8N hz 58 fS GG Ws OZ yg TA Gg kp zw 3i lw tv PR lg u9 4N AJ OU KT ei Fm 7P q1 jm mr fK MM 6Q Fy 6c uB 3f oF cN Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği – Keşan DOÇEK

"Keşan DOÇEK"

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği; kısa adıyla, "Keşan DOÇEK" 01 Eylül 1993 yılında Keşan'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Youtube Kanalımız

Ne Yaparız

Bölgemizde doğa sporlarını sevdirmek, doğanın ve çevrenin gönüllü savunucusu olmak ve özgün bir kent kültürünün oluşumuna katkılar sunmak için çalışmalar yaparız.

Facebook Sayfamız

Festivalde Görüşmek Üzere...

Festivale Hazır mısınız?

06-07-08 Eylül 2019

Faaliyet Listesi

iledocek Haz 14, 2019

Keşan DOÇEK Mayıs – 2019 Faaliyet Listesidir

01.) 01 Mayıs 2019 Karacadağ Bisiklet Keşif Turu (15 Kişi) 02.) 02 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (19 Kişi) 03.) 02 Mayıs 2019 THM K

iledocek Haz 14, 2019

Keşan DOÇEK Nisan – 2019 Faaliyet Listesidir

01.) 02 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi) 02.) 03 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (61 Kişi) 03.) 04 Nisan 2019 Kanser Haftası Yür

iledocek Nis 10, 2019

Keşan DOÇEK Mart – 2019 Faaliyet Listesidir

01.) 03 Mart 2019 Ayvacık Kösebaba Doğa Yürüyüşü (68 Kişi) 02.) 04 Mart 2019 Halı Saha Futbol Etkinliği (39 Kişi) 03.) 05 Mart 2019

iledocek Nis 10, 2019

Keşan DOÇEK Şubat – 2019 Faaliyet Listesidir

01.) 01 Şubat 2019 DOÇEK Evi Çay ve Sohbet Toplantısı (24 Kişi) 02.) 03 Şubat 2019 Enez/Hisarlı Doğa Yürüyüşü (73 Kişi) 03.) 05