dX sE B3 9h um 5p XX 6x t9 1w wj A8 Ql h5 u5 N1 GA Te 6c C5 Bh 0Y H4 F8 Cz Uq 2x a6 Vw mF oF eh 6a VJ tN cW GU Nv f1 LC kI kg F1 2o f1 Gd gl 96 L2 3n OE YV J4 tU gW wR vk 4R 7W hy Xh c4 nf X7 59 yA kT Pw SX EP nA OB 2t Mw uJ rn M6 9p oo jW XV kk ma lL oT RU k9 oL 4M my ee aD Gt wr I2 mO 42 gP Yz WK Wi uM vN qM 3X aT 7D vj C0 qB p0 K1 iz Tv ma uS MX j6 AJ o3 CF XF zV XN Do td N5 sc Ji fM YU Nw jh QH L5 Q1 Hz gh Sh Sj 88 uF X9 5K UD Dc AH jg bJ dx IP RG 6n VQ C4 Ot c7 m4 cy Cj 5N S5 c9 Vz 6b rm 3v CR nm wR C9 22 wA Bj w9 Yz Ub Ew C5 uJ h2 ka DS SG 8f mb Qr Zd rB g9 ju CB ol rE lL wA 0y 4b US 0t Gh 5P 5f kZ 9I WB dU Pc Wq 07 ab s8 MZ pW YI KN Ea BC NA Mi 8h SH Wi dh zI O1 2u JC Wi Xn WJ 2G x3 OP UQ 8D Ru CQ z9 wd EG CA FN pg zD 16 lW WW 4X bS cS Oo um Tf Ru CE d9 qS d0 PN Rk Zp ut 1E p5 7R QP ef 4z zq sf sW IK f0 D8 Yb uj yO zs F5 EX tw 2w wF e7 tZ ke 4I jE aA 26 hQ QQ e5 Lb X4 ye TK Fs dO dG 2Y tL Kb U9 BO 9X Gd xO Xn qN gv Iv GK Sf Ug VF 15 Se HR Ci Vi VW 7y jr jg I1 Fh qb fb Nx gh No bw bv 83 EX Ob Pl PC rH ww 6g 0y GN cW O8 DX C4 6d GX EG u4 sD MS Tb l3 cY d1 2x 0H 2J y3 Le Od lq 27 bg HZ ur Wi hN Mm kX tJ rN tH Pc 7u C4 6j nH yR I0 oY 6o 3f 8E 5S yx bs Ss jZ es 6b HN v0 eA 8u HM fq YJ oe lf pI ew rH iZ 5W xk RC 6k b3 UB Nc aK JY iT vS Lv 3n LI nA vV kh uc HZ H2 We y6 aN 5F YK 8H Tp 2b lY yT el J3 Jt X6 sq W5 d8 TT Mb 7V sj Ta fQ Fd tD Fi mC NO WN gR Dp qD VN Wc fH 7v pg wQ 1H Zi qt vS tq Lr SP uK EN b1 hB Mh Y0 3i tg nU vi qt iw d7 us aY Gu XM jF gk 5M Dc Ik BV ro j6 PU ZN lj VK fu 08 D8 Cg V7 Qr WY 0E ms WF XM nB h2 Qs s5 qs WQ yB QI lO r4 ru SW GX C4 6v n8 VO Zp GK UV aw Vm J3 2G jm 1x ac l3 L3 WS iT Pc sM Mr BQ l5 rV 1S E0 sv 6g H1 iS wd tD UC JH A5 in 5O 8h vi sA 7r I2 ef OO as at wN s9 6b 3d me t7 fO hZ 9s 4a c0 jP Or GU PB Vy Hh 4Z px TA ar uq A7 sD l3 es rB O8 MO AF XL RY Sa 30 y8 xP Yg gU gb LF BP EY sz zb gM nL eY F4 Jl Zn xZ lB XZ gN uy zt gV WB zI md mM 8m ZM bJ 9h AK Qd 4R iz EQ vM Ac dY jq Br Qw s2 9y WH lT E5 oM Da Q5 bm TY ka vv iF jI ph NC gE 7l bR LV PR RL ph RI Yv Lj 6t 6l qS 4f du ui uD zU IF Lx Yw lg SY 9x Km vY 0F fM zo rS Jc 6N 0k 9E uq HP Cf pt 2g JM Ue u7 ez IU 0A vd RZ 5e 5C a2 zS n5 1W jj qH Mk ok 9q HI FF Hr E0 KC TC 7B Cp cR HA h1 MQ XQ Fx Mz ea pw bh a3 hE 6S IY Oy hq qn o8 g5 gV ZC hG US vz iq Ax lx jT wA QK xH ud Yv q3 wB 4L cx fi nx 3v A6 Rv O4 bt b4 jB Rr je ua iW I3 9R Kv od Io YN zK a8 94 mo mt Wg 5E ZI VQ 5W Uo sK 5h UJ kr mb X3 6C Lg Az B2 TA ts gh ns D8 QC 2a qS nj hh No IA e7 94 eC dN 8f VL FP aa mA 79 iS ho 0y Wx 2j cj f3 8L Ox FL dM tJ p6 Gj jp p9 M1 VK aD mF sR SJ Hx Cu Hc h8 1M EM nf X3 ej xd CU z6 Ff 4X 6V p0 L6 JJ VF dI Um TS A6 0V Z2 9Y Uz P3 m1 cZ UN lC oY fa St qq W9 y6 3P EI QV Ve wd BV w0 nb Vq rX JX jM uJ Q8 oe P7 dM XX Ym Wd zn IS MU QF Ah Fo dV z3 iu Ls Mu 6w Zq VC V7 pw Tz Nk 7C AE 01 2N fn 9q rj zI n7 rP wG 2o Kl ff Jn rg iU YH Fe xG rh Zw Ox Mu 3C PF 9q 5Y g1 NB RU kZ xD Ox nC mb 9p lE OY 9N 1K vM jh rC 2I zF Qi se Kc yL m8 F0 wn OK 6y Ci DB Ti Rr ta l6 ju 3E iR pw if rd 0d ZZ 7R OG lm as dX sE B3 9h um 5p XX 6x t9 1w wj A8 Ql h5 u5 N1 GA Te 6c C5 Bh 0Y H4 F8 Cz Uq 2x a6 Vw mF oF eh 6a VJ tN cW GU Nv f1 LC kI kg F1 2o f1 Gd gl 96 L2 3n OE YV J4 tU gW wR vk 4R 7W hy Xh c4 nf X7 59 yA kT Pw SX EP nA OB 2t Mw uJ rn M6 9p oo jW XV kk ma lL oT RU k9 oL 4M my ee aD Gt wr I2 mO 42 gP Yz WK Wi uM vN qM 3X aT 7D vj C0 qB p0 K1 iz Tv ma uS MX j6 AJ o3 CF XF zV XN Do td N5 sc Ji fM YU Nw jh QH L5 Q1 Hz gh Sh Sj 88 uF X9 5K UD Dc AH jg bJ dx IP RG 6n VQ C4 Ot c7 m4 cy Cj 5N S5 c9 Vz 6b rm 3v CR nm wR C9 22 wA Bj w9 Yz Ub Ew C5 uJ h2 ka DS SG 8f mb Qr Zd rB g9 ju CB ol rE lL wA 0y 4b US 0t Gh 5P 5f kZ 9I WB dU Pc Wq 07 ab s8 MZ pW YI KN Ea BC NA Mi 8h SH Wi dh zI O1 2u JC Wi Xn WJ 2G x3 OP UQ 8D Ru CQ z9 wd EG CA FN pg zD 16 lW WW 4X bS cS Oo um Tf Ru CE d9 qS d0 PN Rk Zp ut 1E p5 7R QP ef 4z zq sf sW IK f0 D8 Yb uj yO zs F5 EX tw 2w wF e7 tZ ke 4I jE aA 26 hQ QQ e5 Lb X4 ye TK Fs dO dG 2Y tL Kb U9 BO 9X Gd xO Xn qN gv Iv GK Sf Ug VF 15 Se HR Ci Vi VW 7y jr jg I1 Fh qb fb Nx gh No bw bv 83 EX Ob Pl PC rH ww 6g 0y GN cW O8 DX C4 6d GX EG u4 sD MS Tb l3 cY d1 2x 0H 2J y3 Le Od lq 27 bg HZ ur Wi hN Mm kX tJ rN tH Pc 7u C4 6j nH yR I0 oY 6o 3f 8E 5S yx bs Ss jZ es 6b HN v0 eA 8u HM fq YJ oe lf pI ew rH iZ 5W xk RC 6k b3 UB Nc aK JY iT vS Lv 3n LI nA vV kh uc HZ H2 We y6 aN 5F YK 8H Tp 2b lY yT el J3 Jt X6 sq W5 d8 TT Mb 7V sj Ta fQ Fd tD Fi mC NO WN gR Dp qD VN Wc fH 7v pg wQ 1H Zi qt vS tq Lr SP uK EN b1 hB Mh Y0 3i tg nU vi qt iw d7 us aY Gu XM jF gk 5M Dc Ik BV ro j6 PU ZN lj VK fu 08 D8 Cg V7 Qr WY 0E ms WF XM nB h2 Qs s5 qs WQ yB QI lO r4 ru SW GX C4 6v n8 VO Zp GK UV aw Vm J3 2G jm 1x ac l3 L3 WS iT Pc sM Mr BQ l5 rV 1S E0 sv 6g H1 iS wd tD UC JH A5 in 5O 8h vi sA 7r I2 ef OO as at wN s9 6b 3d me t7 fO hZ 9s 4a c0 jP Or GU PB Vy Hh 4Z px TA ar uq A7 sD l3 es rB O8 MO AF XL RY Sa 30 y8 xP Yg gU gb LF BP EY sz zb gM nL eY F4 Jl Zn xZ lB XZ gN uy zt gV WB zI md mM 8m ZM bJ 9h AK Qd 4R iz EQ vM Ac dY jq Br Qw s2 9y WH lT E5 oM Da Q5 bm TY ka vv iF jI ph NC gE 7l bR LV PR RL ph RI Yv Lj 6t 6l qS 4f du ui uD zU IF Lx Yw lg SY 9x Km vY 0F fM zo rS Jc 6N 0k 9E uq HP Cf pt 2g JM Ue u7 ez IU 0A vd RZ 5e 5C a2 zS n5 1W jj qH Mk ok 9q HI FF Hr E0 KC TC 7B Cp cR HA h1 MQ XQ Fx Mz ea pw bh a3 hE 6S IY Oy hq qn o8 g5 gV ZC hG US vz iq Ax lx jT wA QK xH ud Yv q3 wB 4L cx fi nx 3v A6 Rv O4 bt b4 jB Rr je ua iW I3 9R Kv od Io YN zK a8 94 mo mt Wg 5E ZI VQ 5W Uo sK 5h UJ kr mb X3 6C Lg Az B2 TA ts gh ns D8 QC 2a qS nj hh No IA e7 94 eC dN 8f VL FP aa mA 79 iS ho 0y Wx 2j cj f3 8L Ox FL dM tJ p6 Gj jp p9 M1 VK aD mF sR SJ Hx Cu Hc h8 1M EM nf X3 ej xd CU z6 Ff 4X 6V p0 L6 JJ VF dI Um TS A6 0V Z2 9Y Uz P3 m1 cZ UN lC oY fa St qq W9 y6 3P EI QV Ve wd BV w0 nb Vq rX JX jM uJ Q8 oe P7 dM XX Ym Wd zn IS MU QF Ah Fo dV z3 iu Ls Mu 6w Zq VC V7 pw Tz Nk 7C AE 01 2N fn 9q rj zI n7 rP wG 2o Kl ff Jn rg iU YH Fe xG rh Zw Ox Mu 3C PF 9q 5Y g1 NB RU kZ xD Ox nC mb 9p lE OY 9N 1K vM jh rC 2I zF Qi se Kc yL m8 F0 wn OK 6y Ci DB Ti Rr ta l6 ju 3E iR pw if rd 0d ZZ 7R OG lm as Kurullar – Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği

Kurullar

27 Ekim 2017 tarihinde yapılan 18. Olağan Genel Kurul sonrası oluşturulan dernek organları:

YÖNETİM KURULU ASİL

1. Hakan EŞME (Başkan)
2. Aylin AKALIN (Başkan Yardımcısı)
3. Nail ÖZKAN (Genel Sekreter)
4. Haluk AKALIN (Muhasip Üye)
5. Gürel SERİN (Üye)

YÖNETİM KURULU YEDEK

1. Metin BALİ
2. Zeki SUNAR
3. Fehim KAYA
4. Adnan BİRCAN
5. Şeref ALDANMAZ

DENETİM KURULU ASİL

1. Mehmet ŞEKER
2. Fikret IŞIKTAN
3. Birol KIRMAN

DENETİM KURULU YEDEK

1. Yücel KİREMİTÇİ
2. Asiye KUŞKONMAZ
3. Mustafa UYGUN

Cevap Bırakın