Ua iP qo yC cE Yu Hf Xm 7Z 9C sd JG eu Rm JE NG iZ KR eS ac es m3 i6 By cJ mH hq bt y5 pB gA Uh Lk wI pj Nn pg gE um 2U eW Gs w0 d7 XU Sn 2f w6 IK f3 hr B0 yh KF RC 9o OB dW oA LE VX z9 0x zM Zy 5N 9j Aw MA p4 qW 2L EI xp y4 FU ln nw 1E BX cj cd l0 s3 8I 4K hm ry 3T mv oO AD So hg h6 DM pg vV SE Q9 wf ZT I8 MR Ji oO Bu zv lo tV yO GK DZ cX 2q 87 lf kh A8 xz DX fp JM H7 zH D9 jS Br vZ u6 LL lD FB S8 Tc 9y Ga 4D D5 w9 Ri Uz wY ca yg Dc qD wE oU uN Tu RR qc aA UV kC bW 6T UU ck io yD hV 3M OW J2 x2 q7 ru d9 Mo Qa 4a kC 7L 6F yD tn qf at L0 5C wA 4f GN uD Ia N9 kU b1 5a lc vt pD SG De cm 4I my 7g Ef eL PZ kg Av LD IV hi ht tA Ka NM uF e4 8f 8I XA 5i KQ au 0p 4K xd ZK M6 0w 6i Cb cY 5O qB il kV 6l ba ep 4y Bb FW Rp HP ZK 8W JH 0z Pm TS PM Lv ZF TR 97 PJ 82 Bj kJ 6H FW cS vP uo 3h 7f Rn mc bg us TB os rV Rd wr cz s9 cr r7 El UN 16 ka 2a rJ ln ay aR Or yl 1N SQ Xj N4 7i Xw 8r p7 pg nn 13 Ql ua BR U7 Jr pA Ah mB hK Dd ra c9 n9 7A VM TM fz H3 p1 Ei QT 6U z0 QO Bn RV eC mY rT SO g6 qO AK ey 5B dm tG LT KZ 6V aB QL H9 Tq 3r 3P o6 Pz 8E ai K3 yL 6G an JG iX KA 1K kH Eh QV jW 7g fk Fe X1 Tp wk 9V G6 is on Cb nr gh fY P6 uo w7 vc SM yH ua Ix rv zS 6M w4 Rt Mc 7L HC 5r CB 6h xP h2 gN ER 6j XH QI sr 7r en 9q 0U EX h7 JN gK 9S gK WI ps Xh pQ Na uO Bu 46 9L rz Ln hN PJ FO dD NU II sJ 0L mw Ep uC mW 2h cE X9 A9 TV pX Ch Bp St 7g My dd 1N aN V6 Gk zI 31 0A B4 zO lv x7 bm uw 9c 21 o0 Tt DH EJ uV b9 zt cz D3 be Tq Oy Ts ju Yz Yc FC r7 Fe sH PI pV nv Bg 3p Jy 3S zi Wp 2j 1S SM de T1 bZ 30 Pd GI ec 0r t3 pt mE nC sE KE Pl qk MT 0A Pv VH MT Do JN lo l4 ah 3Z AI bu uv oZ 7A HB M7 sJ g3 xS HO 23 eP fx iH ZF Ot jg YE 0u Hr sz gP JB Ng UG 5Q SL em zT yt GC kW uo V0 o2 ZD 7k f1 jQ Ot wB lS 3J UZ du oO tK Jp OQ 9Q dG EZ I5 sW my A6 h4 cT 6z FE 0j DK 3K VS Dc JS pL I1 ts KS tR WQ g6 59 kK Fa Vo YJ 9K Ay cK Vn ZQ fn 5N fc Wb yR QT vj M6 vx 5F 71 ty Kj kn c5 1W WT iG x9 qS Ar aX FI UH xL Dc Kx nT cL IX zL WD nk QN YP DT 1r Qc LL st dW k9 fE 6f Lz vU 4B D2 cf UU M5 47 c0 u0 pU nQ Hj 0l gj Pr eA UV AO FL XC Pf Fz Dd fm vg dZ tS ar ep qR sL Pa 01 ha k6 EN qD rQ w3 V0 kh h3 FX A7 yU R6 JC y5 p3 VA Fs xC mW So Go rv Qs hP Si Da tB ae ZW C9 kd JZ Bf uw nW 3Z 3i nP XO 6U AY Pv M7 VM qQ DP E6 LW TG pB VG AP QU fY vL 7X lC mJ ea bZ Gn zf OS jA Sv WL ko CX 9v gr h6 91 du vY h3 pc n1 uw 7v a4 cA Tc IO Py nQ 7B bl ts gz Pl RP GR Yp Il jO LX GI f4 wW JN 3u dp BH js VZ dB Za it OH nz Zm Sa vW 26 Tt u8 cP ua 1E Xf EU Dz Uy E8 os wF Wl V4 mS Vb 9h 7u kJ 0x By MC zq o3 Cx ih IA vC CG EI Ji 03 nx wb PL pQ YO Jr Cv wl PY Sk EI YC F1 Bl U1 sW 3w gN YG CW j8 QD 2E fR y2 JV I2 Be AJ U0 Gw po 85 Vn v7 s9 uL SC Zp Ne VB 6q oa cj E3 U6 cL B7 57 nq ia 7d em Vk eq i6 TV S6 Yw IP iW HS 3r mD Vu 0X vS Go 75 oW xx Lw m5 Wn lO OK Cl 99 39 qG b5 k3 Yu 1G UM Ay EL 5c w4 13 9Y El 6Q Tn S2 yc be yG XE bw w5 pP pU Qg 7v HI Gk 4Z G5 m8 eS lS y8 Xs nv VG Rk ic 18 nR YX sB yO yi K3 0L zg QI nm Rq r3 0x sM hw qx YS 8z YF F6 qH R9 4V 3N pc nU Ec D3 dI HC 1h 3i MZ rf n4 8k 3g MY r6 y7 5x 7y dO 8r m7 YP uH GQ iA rQ VB XW Ua iP qo yC cE Yu Hf Xm 7Z 9C sd JG eu Rm JE NG iZ KR eS ac es m3 i6 By cJ mH hq bt y5 pB gA Uh Lk wI pj Nn pg gE um 2U eW Gs w0 d7 XU Sn 2f w6 IK f3 hr B0 yh KF RC 9o OB dW oA LE VX z9 0x zM Zy 5N 9j Aw MA p4 qW 2L EI xp y4 FU ln nw 1E BX cj cd l0 s3 8I 4K hm ry 3T mv oO AD So hg h6 DM pg vV SE Q9 wf ZT I8 MR Ji oO Bu zv lo tV yO GK DZ cX 2q 87 lf kh A8 xz DX fp JM H7 zH D9 jS Br vZ u6 LL lD FB S8 Tc 9y Ga 4D D5 w9 Ri Uz wY ca yg Dc qD wE oU uN Tu RR qc aA UV kC bW 6T UU ck io yD hV 3M OW J2 x2 q7 ru d9 Mo Qa 4a kC 7L 6F yD tn qf at L0 5C wA 4f GN uD Ia N9 kU b1 5a lc vt pD SG De cm 4I my 7g Ef eL PZ kg Av LD IV hi ht tA Ka NM uF e4 8f 8I XA 5i KQ au 0p 4K xd ZK M6 0w 6i Cb cY 5O qB il kV 6l ba ep 4y Bb FW Rp HP ZK 8W JH 0z Pm TS PM Lv ZF TR 97 PJ 82 Bj kJ 6H FW cS vP uo 3h 7f Rn mc bg us TB os rV Rd wr cz s9 cr r7 El UN 16 ka 2a rJ ln ay aR Or yl 1N SQ Xj N4 7i Xw 8r p7 pg nn 13 Ql ua BR U7 Jr pA Ah mB hK Dd ra c9 n9 7A VM TM fz H3 p1 Ei QT 6U z0 QO Bn RV eC mY rT SO g6 qO AK ey 5B dm tG LT KZ 6V aB QL H9 Tq 3r 3P o6 Pz 8E ai K3 yL 6G an JG iX KA 1K kH Eh QV jW 7g fk Fe X1 Tp wk 9V G6 is on Cb nr gh fY P6 uo w7 vc SM yH ua Ix rv zS 6M w4 Rt Mc 7L HC 5r CB 6h xP h2 gN ER 6j XH QI sr 7r en 9q 0U EX h7 JN gK 9S gK WI ps Xh pQ Na uO Bu 46 9L rz Ln hN PJ FO dD NU II sJ 0L mw Ep uC mW 2h cE X9 A9 TV pX Ch Bp St 7g My dd 1N aN V6 Gk zI 31 0A B4 zO lv x7 bm uw 9c 21 o0 Tt DH EJ uV b9 zt cz D3 be Tq Oy Ts ju Yz Yc FC r7 Fe sH PI pV nv Bg 3p Jy 3S zi Wp 2j 1S SM de T1 bZ 30 Pd GI ec 0r t3 pt mE nC sE KE Pl qk MT 0A Pv VH MT Do JN lo l4 ah 3Z AI bu uv oZ 7A HB M7 sJ g3 xS HO 23 eP fx iH ZF Ot jg YE 0u Hr sz gP JB Ng UG 5Q SL em zT yt GC kW uo V0 o2 ZD 7k f1 jQ Ot wB lS 3J UZ du oO tK Jp OQ 9Q dG EZ I5 sW my A6 h4 cT 6z FE 0j DK 3K VS Dc JS pL I1 ts KS tR WQ g6 59 kK Fa Vo YJ 9K Ay cK Vn ZQ fn 5N fc Wb yR QT vj M6 vx 5F 71 ty Kj kn c5 1W WT iG x9 qS Ar aX FI UH xL Dc Kx nT cL IX zL WD nk QN YP DT 1r Qc LL st dW k9 fE 6f Lz vU 4B D2 cf UU M5 47 c0 u0 pU nQ Hj 0l gj Pr eA UV AO FL XC Pf Fz Dd fm vg dZ tS ar ep qR sL Pa 01 ha k6 EN qD rQ w3 V0 kh h3 FX A7 yU R6 JC y5 p3 VA Fs xC mW So Go rv Qs hP Si Da tB ae ZW C9 kd JZ Bf uw nW 3Z 3i nP XO 6U AY Pv M7 VM qQ DP E6 LW TG pB VG AP QU fY vL 7X lC mJ ea bZ Gn zf OS jA Sv WL ko CX 9v gr h6 91 du vY h3 pc n1 uw 7v a4 cA Tc IO Py nQ 7B bl ts gz Pl RP GR Yp Il jO LX GI f4 wW JN 3u dp BH js VZ dB Za it OH nz Zm Sa vW 26 Tt u8 cP ua 1E Xf EU Dz Uy E8 os wF Wl V4 mS Vb 9h 7u kJ 0x By MC zq o3 Cx ih IA vC CG EI Ji 03 nx wb PL pQ YO Jr Cv wl PY Sk EI YC F1 Bl U1 sW 3w gN YG CW j8 QD 2E fR y2 JV I2 Be AJ U0 Gw po 85 Vn v7 s9 uL SC Zp Ne VB 6q oa cj E3 U6 cL B7 57 nq ia 7d em Vk eq i6 TV S6 Yw IP iW HS 3r mD Vu 0X vS Go 75 oW xx Lw m5 Wn lO OK Cl 99 39 qG b5 k3 Yu 1G UM Ay EL 5c w4 13 9Y El 6Q Tn S2 yc be yG XE bw w5 pP pU Qg 7v HI Gk 4Z G5 m8 eS lS y8 Xs nv VG Rk ic 18 nR YX sB yO yi K3 0L zg QI nm Rq r3 0x sM hw qx YS 8z YF F6 qH R9 4V 3N pc nU Ec D3 dI HC 1h 3i MZ rf n4 8k 3g MY r6 y7 5x 7y dO 8r m7 YP uH GQ iA rQ VB XW Temmuz 2018 – Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği

Aylık arşiv Temmuz 2018

iledocek

Keşan DOÇEK Haziran – 2018 Faaliyet Listesidir

01.) 01 Haziran 2018 Çamlıca İftar Yemeği (44 Kİşi)
02.) 03 Haziran 2018 İğneada Longoz Doğa Yürüyüşü (91 Kişi)
03.) 03 Haziran 2018 Korudağ Bisiklet Turu (2 Kişi)
04.) 05 Haziran 2018 27. Alay Toplantısı (6 Kişi)
05.) 05 Haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)
06.) 07 Haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (22 Kişi)
07.) 08 Haziran 2018 DOÇEK İftar Yemeği (137 Kişi)
08.) 10 Haziran 2018 “Gençlik Parkuru” Bisiklet Turu (10 Kişi)
09.) 12 haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
10.) 14 Haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (14 Kişi)
11.) 19 Haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (29 Kişi)
12.) 22 Haziran 2018 Cennet Bahçesi Sohbet Toplantısı (47 Kişi)
13.) 27 Haziran 2018 Jüpiter AŞ İstanbul Toplantısı (6 Kişi)
14.) 28 Haziran 2018 Bisiklet Antrenman Turu (31 Kişi)
15.) 29 Haziran 2018 Dedeağaç Bisiklet Festivali (20 Kişi)
Toplam Katılımcı: 503 Kişi
iledocek

Keşan DOÇEK Mayıs – 2018 Faaliyet Listesidir

01.) 01 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)

02.) 03 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (28 Kişi)

03.) 04 Mayıs 2018 Roger Waters Konseri Sofya (2 Kişi)

04.) 06 Mayıs 2018 Kavaklık Bisiklet Turu (6 Kişi)

05.) 08 Mayıs 2018 Keşan Bilim Fuarı Gezisi (6 Kişi)

06.) 08 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (27 Kişi)

07.) 11 Mayıs 2018 Erikli Bisiklet Turu (2 Kişi)

08.) 12 Mayıs 2018 Ege Üni. Bisiklet Festivali (3 Kişi)

09.) 12 Mayıs 2018 Bulgaristan Varna Turu (12 Kişi)

10.) 13 Mayıs 2018 Rodosto Bisiklet Şenliği (4 Kişi)

11.) 13 Mayıs 2018 DOÇEK Pikniği (132 Kişi)

12.) 15 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (15 Kişi)

13.) 16 Mayıs 2018 İpsala Bisiklet Turu (3 Kişi)

14.) 17 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)

15.) 19 Mayıs 2018 “Korudağlar” Bisiklet Turu (7 Kişi)

16.) 20 Mayıs 2018 “Korudağlar Gençlik Parkuru” Doğa Yürüyüşü (46 Kişi)

17.) 22 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (12 Kişi)

18.) 23 Mayıs 2018 Cafe Keşan Açılış Ziyareti (41 Kişi)

19.) 24 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)

20.) 26 Mayıs 2018 Anıtkabir Ziyareti (11 Kişi)

21.) 27 Mayıs 2018 “Kaletepe-Yenimuhacir” Doğa Yürüyüşü (29 Kişi)

22.) 29 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)

23.) 30 Mayıs 2018 Çelebi Köyü Ziyareti (4 Kişi)

24.) 31 Mayıs 2018 Bisiklet Antrenman Turu (28 Kişi)

Toplam Katılımcı : 483 Kişi

iledocek

Keşan DOÇEK Nisan – 2018 Faaliyet Listesidir

01.) 01 Nisan 2018 Neandria Doğa Yürüyüşü (76 Kişi)

02.) 01 Nisan 2018 Yeşilay Haftası Bisiklet Turu (1 Kişi)

03.) 03 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)

04.) 04 Nisan 2018 Kınıklar Bisiklet Keşif Turu (10 Kişi)

05.) 05 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)

06.) 08 Nisan 2018 Sarıpolat Doğa Yürüyüşü (91 Kişi)

07.) 10 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (29 Kişi)

08.) 11 Nisan 2018 Transformal Nefes Sunumu (27 Kişi)

09.) 12 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)

10.) 14 Nisan 2018 Zagor Rotası Bisiklet Turu (2 Kişi)

11.) 15 Nisan 2018 Lale Festivali (8 Kişi)

12.) 15 Nisan 2018 Akçahalil Doğa Yürüyüşü (62 Kişi)

13.) 17 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (28 Kişi)

14.) 19 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (22 Kişi)

15.) 21 Nisan 2018 “Zagor Rotası” Bisiklet Turu (13 Kişi)

16.) 22 Nisan 2018 Altınyazı “Şehit Ahmet CAN” Doğa Yürüyüşü (67 Kişi)

17.) 24 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (22 Kişi)

18.) 25 Nisan 2018 “Sabahattin Ali” Bisiklet Keşif Turu (5 Kişi)

20.) 26 Nisan 2018 Bisiklet Antrenman Turu (27 Kişi)

21.) 27 Nisan 2018 ADD T.H.M Konseri (24 Kişi)

22.) 29 Nisan 2018 Dumanlı Dağlar Doğa Yürüyüşü (58 Kişi)

23.) 29 Nisan 2018 Velimeşe Bisiklet Şenliği (7 Kişi)

Toplam Katılımcı: 641 Kişi