Tüzük

KEŞAN DOĞA ÇEVRE ve KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1-

Derneğin adı, “Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği”dir.
Kısaltılmış adı “DOÇEK”tir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2- Derneğin merkezi Keşan’dır.

Cevap Bırakın